Náš tým

MUDr. Radka Tůmová

1. Lékařská fakulta UK, obor Všeobecného lékařství 1993–1999, titul MUDr.
Postgraduální vzdělávání:
Atestace v oboru neurologie I. stupně (2002)
Specializovaná způsobilost v oboru neurologie (2005)
Specializovaná způsobilost v oboru neurologie vykonáním atestace II. stupně (2006)
Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru neurologie (2005)
Oprávnění k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny (2006)
Praktický kurz v neurosonologii (2004, 2005)
Certifikát funkční odbornosti v neurosonologii (2015)
Funkční odbornost v elektroencefalografii (2015)
Kurz – Základy evokovaných potenciálů, nové přístupy (2016)
Účast na odborných kongresech, seminářích a kurzech v ČR a v zahraničí
Účast v lékařských studiích (migrény, polyneuropathie, cévní mozkové příhody, extrapyramidová onemocnění)
ČLK – diplom celoživotního vzdělávání lékařů
Člen České lékařské komory (od r. 2000)

Praxe v oboru

Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10 (od r. 1999 doposud)
Neurologická ambulance – Online 24, Karlovo náměstí, Praha 2 (2007–2008)
Neurologická ambulance – Neuro Praha s.r.o., Praha 4 (2008–2017)
Neurologická ambulance, konziliární činnost – nemocnice Říčany a.s. (2015–2017)
Neurologická ambulance,  Říčany (od r. 2017 doposud)

Věra Martínková

Gymnázium Říčany, Komenského náměstí
Střední zdravotnická škola – Belgická, Praha 2

Praxe v oboru

Zdravotní sestra Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Praha 10, praxe od r. 1975–2016, různé pozice
Certifikát: PSS – ARIP, pomaturitní specializační studium anesteziologie resuscitace intenzivní péče

Bc. Zuzana Jarošová – EEG laborantka


1971–1973 Dvouletá zdravotnická škola Ruská 98, Praha 10 – ošetřovatelka
1975–1979 Střední zdravotnická škola Belgická 29, Praha 2 – dětská sestra
1985–1986 Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně –Osvědčení pro speciální práci v elektroencefalografii – sestra specialistka
1999–2000   DVPZ  Brno, Společnost klinické neurofyziologie české lékařské společnosti JEP Klinická neurofyziologie se specializací EEG, EP – sestra specialistka
2006–2009 Vysoká škola zdravotnická Duškova 7, Praha 5 – všeobecná zdravotní sestra

Praxe v oboru:
1973–1979 FN II, III. Chirurgická klinika na pozici ošetřovatelky
1979–1980 FN II, Porodnická klinika na pozici dětské sestry
1980–1981 FN s FP (choroba z povolání)
1981–1983 Mateřská dovolená
1983–1986 FN s FP, neurologie, EEG laboratoř na pozici EEG laborant
1986–2009 FNKV, neurologická klinika, EEG laboratoř na pozici EEG laborant
2009–doposud – ONK a.s., Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově na pozici vrchní sestry.

 

Smržová Jindřiška

Cochová Petra