Ceník výkonů

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění:

  • Výpis z dokumentace……… 200 Kč
  • Zpráva pro komerční pojištění, potvrzení o zdravotním stavu neurčená pro navazující lékařskou péči (řidičský průkaz, práce ve výškách, vstupní prohlídky do zaměstnání, …)….. 350 Kč
  • Blokování rezervovaného termínu vyšetření bez omluvy………………… 300 Kč
  • Xerox nálezů, zpráv …………….. 3 Kč / 1 strana
  • Potvrzení na sportovní a zájmovou činnost ………….. 100 Kč
  • Vypracování posudku pro odškodnění za bolest……. 350 Kč
  • infuse – doplatek za léky…..………..…100 Kč
  • injekce – doplatek za léky…………………20 Kč
  • obstřik – doplatek za léky…………………50 Kč
  • internet. objednání (brzký termín na daný čas) ………..600 Kč

Nepojištěný pacient / samoplátce:

  • Neurologické vyšetření……………….. 1000 Kč
  • neurosonologické vyšetření……………….1800 Kč
  • EEG vyšetření…… 1900 Kč
  • Injekce im., sc., id…………… 100 Kč
  • Kořenový obstřik, obstřik periferního nervu…………… 200 Kč
  • Intravenozní aplikace léků……………. 250 Kč