Ceník výkonů

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění:

 • Výpis z dokumentace……… 200 Kč
 • Zpráva pro komerční pojištění, potvrzení o zdravotním stavu neurčená pro navazující lékařskou péči (řidičský průkaz, práce ve výškách, vstupní prohlídky do zaměstnání, …)….. 350 Kč
 • Blokování rezervovaného termínu vyšetření bez omluvy………………… 300 Kč
 • Xerox nálezů, zpráv …………….. 3 Kč / 1 strana
 • Potvrzení na sportovní a zájmovou činnost ………….. 100 Kč
 • Vypracování posudku pro odškodnění za bolest……. 350 Kč
 • infuse – doplatek za léky…..………..…100 Kč
 • injekce – doplatek za léky…………………20 Kč
 • obstřik – doplatek za léky…………………50 Kč
 • internet. objednání (brzký termín na daný čas) ………..1000 Kč

Nepojištěný pacient / samoplátce:

 • Neurologické vyšetření……………….. 1000 Kč
 • neurosonologické vyšetření……………….1800 Kč
 • EEG vyšetření…… 1900 Kč
 • Injekce im., sc., id…………… 100 Kč
 • Kořenový obstřik, obstřik periferního nervu…………… 200 Kč
 • Intravenozní aplikace léků……………. 250 Kč